Postup

FORMULÁŘ - evidence nového kontaktu

Úvod

 1. Jakou činnost provozujete?
 2. Oblast/město působení?
 3. Kolik zaměstnanců/personálu vystavuje účtenky?
 4. Jak jste se o nás dověděli?


Na trhu existuje asi 50 různých řešení EET a není lehké se v nich zorientovat. My jsme pro Vás vybrali ty nejjednodušší a nejvýhodnější řešení na trhu. Po první vlně EET v prosinci 2016 máme za sebou instalace různých systémů. Můžeme tedy vybrat to nejlepší řešení pro Vaši činnost. 

Potřebujete novou EET pokladnu nebo pouze software do Vašeho počítače?

V případě, že máte vlastní počítač/tablet s internetovým připojením a libovolnou tiskárnu, pak můžete EET řešit ze svého zařízení a není třeba pořizovat EET pokladnu. Je potřeba pouze zvolit a nastavit vhodný software. Toto řešení má však svá omezení v případě většího počtu personálu, je náročnější na ovládání, pomalejší na odbavení apod. Umožňuje však lepší správu skladového hospodářství, výdej přes čárové kódy apod.

Pracujete v současné chvíli s některým informačním systémem? U standardních (moderních) informačních systému bude EET jen otázkou aktualizace systému a správné konfigurace.

Výběr vhodné EET pokladny

 1. Kde bude pokladna umístěna?
 2. Jaké máte požadavky na mobilitu?
  • Přenosná pokladna na baterii nebo statická pokladna napájená kabelem
  • Pokladna s připojením k internetu ve Vaší provozovně nebo mobilní pokladna připojená k internetu pomocí SIM karty
 3. Jak má být pokladna připojena k Vašemu internetu
  • WiFi (zabezpečená síť)
  • Ethernetový kabel
  • ... a jak máte Váši síť nastavenou?
 4. Jak u Vás probíhají platby kartou?
  • Je třeba vybírat pokladnu jejíž součástí je platební terminál?
 5. Přijímáte platby v cizí měně (EUR)?

 

Konfigurace EET

 1. Vzhled účtenky
  • Hlavička: fakturační adresa, provozovna
  • telefonická kontrola hlavičky a vyplnění DIČ !!!
  • Patička: Děkujeme za Váš nákup
 2.  DPH a položky účtenky
  • Jak nastavit programovatelná tlačítka pokladny?
  • Standardní nastavení je
   • Hotovostní položka v sazbě 21%
   • Hotovostní položka v sazbě 15%
   • Hotovostní položka v sazbě 10%
  • Volitelné nastavení je např.
   • Ubytování 15%
   • Stravování 15%
   • Nealkoholické nápoje 15%
   • Alkoholické nápoje 21%
   • Pronájem salónku 21%
   • Hotovostní položka v sazbě 21%
   • Hotovostní položka v sazbě 15%
   • Hotovostní položka v sazbě 10%
 3. Formy plateb
  • hotově
  • kartou
  • stravenkou
 4. Cizí měny (EUR)
 5. Duplikát poslední účtenky
 6. Pokladny Lynx Mini(Lze vypnout desitinnou čárku nastavení parametry - desetinné čárky)
 7. vypnout pokladníka?

 

EET certifikát, přístupy do Daňového portálu

 1. Máte již přístupové údaje na Daňový portál Finanční správy ČR?
  • NEMÁM
   • Zažádejte osobně na Vašem finančním úřadě, za cca 30 minut obdržíte obálku s přístupovými údaji.
   • Zažádejte online ZDE. Následující pracovní den obdržíte přístupové údaje do datové schránky. Přihlášení bude možné až další pracovní den po obdržení.
  • MÁM
   • Pokud jste ochotni nám je předat (přístupové jméno a heslo), zajistíme založení provozovny, vystavení EET certifikátu apod. Při zaškolení Vám vysvětlíme také fungování aplikace.
   • Pokud nejste ochotni nám je předat můžete nám zřídit oddělený uživatelský účet s příslušnými přístupovými právy. My následně zajistíme založení provozovny, vystavení EET certifikátu apod. Nebo nastavte potřebné a předejte nám informace dle dalšího bodu.
   • Pokud již máte vystavený EET certifikát pokračujte na další bod.
 2. Předání EET certifikátu pro konfiguraci pokladny
  • Předejte nám certifikát včetně primárního klíče a hesla.
  • Potřebujeme znát také číslo provozovny

 

Školení v místě provozovny

 1. Počet personálu k zaškolení?
 2. Předmět školení
  • Vystavení různých druhů položek do účtenky(různé sazby DPH)
  • Násobení položek
  • Ceny s/bez DPH
  • Formy úhrad
  • Oprava účtenky před odesláním
  • Storno účtenky
  • Duplikát účtenky
  • Uzávěrka pokladny a odvod tržby
  • Přístup na portál Daňové správy a kontrola účtenek pro účetnictví

 

Informační oznámení - označení EET pokladny

Informační oznámení musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby. Podnikatelé mohou použít i oznámení vlastní výroby, pokud budou obsahovat zákonem stanovený text. Soubory ke stažení jsou k dispozici níže.

označení EET pokladny A5.pdf

označení EET pokladny 148x148.pdf

označení EET pokladny 148x74.pdf

Sleva na dani

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.