Co když se mi rozbije pokladna, to budu muset zavřít?

V případě poruchy pokladního zařízení poplatník sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladním zařízení poplatník zašle dodatečně údaje o přijatých platbách (za období poruchy) do systému Finanční správy. Údaje o evidované tržbě je nutné zaslat do systému Finanční správy jednotlivě. V odůvodněných případech např. v případech, kdy by zaslání tržeb jednotlivě bylo vzhledem k jejich množství pro poplatníka nepřiměřeně zatěžující, je možné evidované tržby zaslat v jedné datové zprávě obsahující celkový součet evidovaných tržeb.

Zdroj: https://www.etrzby.cz/cs/co-kdyz-neco-selze